Genel Bilgi

Yem üretiminde hammadde seçimi ve reçetelerin önemi nedir?

Pelet yem döken personel

Besicilik kapsamında kullanılan yem içeriği ve hammaddelerin önemi, hayvanların sağlıklı büyüme, gelişme, üreme ve ürün verimliliği açısından kritiktir. Doğru ve dengeli bir beslenme programı, hayvanların sağlığı ve üretkenliği için temel bir faktördür. Bu noktada, yemlerin içeriği ve hammaddelerin seçimi, hayvanların beslenme ihtiyaçlarına göre dikkatle belirlenmelidir. Beslenme uzmanları ve veteriner hekimler, bu konuda yardımcı olabilir ve uygun yem formülasyonlarını belirleyebilirler.

Hayvanlarda doğru beslenme ve önemi

Hayvan besiciliğinde beslenme ve yem içerikleri, hayvanların sağlıklı büyüme, gelişme, üreme ve ürün verimliliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, doğru ve dengeli bir beslenme programı oluşturmak ve uygun yem içerikleri kullanmak, başarılı bir besicilik faaliyetinin temelini oluşturur.

Yem ve doğru beslenmenin önemi nedir?

Hayvan besiciliği, gıda üretiminde temel bir rol oynar ve sağlıklı ve verimli hayvan yetiştirme süreci, doğru beslenme ve uygun yem içerikleriyle sağlanır. Besicilik faaliyetlerinde kullanılan yemler, hayvanların ihtiyaç duyduğu besin öğelerini sağlayarak sağlıklı büyüme, gelişme, üreme ve ürün verimliliği açısından hayati bir rol oynar. Bu nedenle, hayvanların beslenmesinde kullanılan yem içerikleri büyük önem taşır ve doğru beslenme stratejileriyle birlikte optimal bir verimlilik ve kalite sağlanabilir.

Beslenme ihtiyaçları neye göre belirlenir?

Hayvanların beslenme ihtiyaçları, türlerine, yaşlarına, cinsiyetlerine, üretim amaçlarına ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, besicilik faaliyetlerinde kullanılan yemlerin içerikleri bu faktörler dikkate alınarak belirlenmelidir. Yem içerikleri, genellikle protein, enerji, vitamin, mineral ve lif gibi temel besin öğelerini içerir. Protein, kas gelişimi ve doku onarımı için önemli bir yapı taşıdır. Enerji, hayvanların metabolik fonksiyonlarını destekler ve büyüme için gerekli enerjiyi sağlar. Vitaminler ve mineraller, hayvanların sağlık ve üretkenlikleri için gereklidir. Lifler ise sindirim sağlığı ve bağırsak fonksiyonları için önemlidir.

Hayvan besiciliğinde doğru beslenme nasıl olmalı?

Besicilikte doğru beslenme stratejileri ve uygun yem içerikleri kullanılarak, hayvanların sağlığı, refahı ve üretkenliği maksimum düzeyde korunabilir. Ayrıca, doğru beslenme ile hayvanların hastalıklara karşı direnci artırılabilir ve veteriner müdahaleleri azaltılabilir. Bu nedenle, hayvan besiciliğinde beslenme ve yem içerikleri üzerine yapılan çalışmalar ve doğru uygulamalar, sektörde başarı ve verimlilik sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Hayvan besiciliğinde doğru beslenme, hayvanların sağlıklı büyüme, gelişme, üreme ve ürün verimliliği için önemli bir faktördür. Doğru beslenme stratejileri aşağıdaki prensiplere dayanmalıdır:

Beslenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Hayvan türü, yaş, cinsiyet, ırk gibi faktörlere bağlı olarak beslenme ihtiyaçları değişir. Bu nedenle, hayvanların beslenme ihtiyaçları belirlenirken bu faktörler dikkate alınmalıdır.

Dengeli Beslenme: Hayvanların gereksinim duyduğu protein, enerji, vitamin, mineral ve lif gibi besin öğelerini dengeli bir şekilde içeren yemler sağlanmalıdır. Bu sayede sağlıklı büyüme ve gelişme desteklenir.

Temiz ve Kaliteli Yemler: Hayvanlara verilen yemlerin temiz, taze ve kaliteli olması önemlidir. Yemlerin hijyenik koşullarda saklanması ve dağıtılması sağlanmalıdır.

Su İhtiyacının Karşılanması: Hayvanların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için suyun her zaman temiz ve erişilebilir olması gerekir. Su ihtiyacı karşılanmayan hayvanlar sağlıklı bir şekilde büyüyemez.

Veteriner Kontrolü ve Takibi: Hayvanların sağlık durumunun düzenli olarak takip edilmesi ve veteriner kontrolünde olmaları önemlidir. Beslenme programları veteriner hekimler tarafından belirlenmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

Çevresel Faktörlerin Göz önünde Bulundurulması: Hava koşulları, iklim şartları, hayvanların yaşadığı ortam gibi çevresel faktörler beslenme programlarını etkileyebilir. Bu faktörler göz önünde bulundurularak beslenme stratejileri belirlenmelidir.

Pelet yemler beslenme için doğru bir tercih mi?

Neden pelet yem beslenme için iyi bir seçenektir?

Hazır pelet yemler, modern hayvancılık ve besicilik faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan besleme yöntemlerinden biridir. Bu yemler, özenle seçilmiş hammaddelerin öğütülmesi ve peletleştirme işlemiyle üretilirler. Genellikle hayvanların protein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilirler. Hazır pelet yemler, sağlıklı büyüme, gelişme, üreme ve ürün verimliliği sağlamak için önemli bir rol oynarlar ve modern hayvancılık uygulamalarında vazgeçilmez bir unsurdur.

Hazır pelet yemler, çeşitli hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılması ve öğütülmesi süreciyle üretilirler. Bu hammaddeler arasında genellikle tahıl ürünleri (mısır, buğday, arpa), protein kaynakları (soya küspesi, balık unu), yağlar, vitaminler, mineraller ve bazı katkı maddeleri bulunur. Yemlerin peletleştirme işlemi, hammaddelerin yüksek basınç altında sıkıştırılması ve ısıtılmasıyla gerçekleşir. Bu sayede yemler daha sindirilebilir hale gelir, besin maddelerinin kaybı azalır ve hayvanların beslenme ihtiyaçları daha iyi karşılanır. Hazır pelet yemlerin içeriği, hayvan türüne, yaşına, cinsiyetine ve besleme amacına göre değişiklik gösterebilir. Besiciler genellikle veteriner hekimler ve beslenme uzmanları ile işbirliği yaparak hayvanların ihtiyaçlarına uygun yem formülasyonları belirlerler. Bu sayede hayvanların sağlığı, refahı ve üretkenliği maksimum düzeyde korunur.

Pelet yem içerikleri neye göre belirlenir?

Pelet yem içerikleri, hayvan grubunun türü, yaş, cinsiyet, ırk gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Genel olarak hayvanın gelişim evresindeki konumu, ihtiyaç duyduğu mineral, vitamin, iz elementler ve protein miktarlarını belirleyeceği için, doğru zamanda, uygun yem ile beslemek büyük önem taşır. Bu yüzden piyasada bir çok hazır pelet yem ürünü için yumurta yemi, besi yemi, süt yemi, gelişim yemi ve benzeri tabirler ile farklı isimlendirme kullanılmaktadır.

Pelet yem üretiminde kullanılan hammadde ve yan ürünler nelerdir?

Pelet yem üretiminde kullanılan hammadde ve yan ürünler çeşitli olabilir. Bu malzemeler, yemin besleyici değerini artırmak, sindirilebilirliğini artırmak, yem kalitesini iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılır. Yem reçeteleri oluşturulurken hayvan grubunun metabolik ihtiyaçlarının karşılanması, hedeflenen ürünün kalite ve miktarının iyileştirilmesi hedeflenirken, işletme düzeyinde maliyet optimizasyonu da göz önünde bulundurularak stok durumu, alternatif ürün kriterleri ve sayısal analizlerden faydalanılır.

Genel olarak pelet yem üretiminde yaygın olarak kullanılan bazı hammadde ve yan ürünleri listelemek gerekirse:

 • Ayçiçek Tohumu Küspesi (ATK): Ayçiçek Tohumu Küspesi (ATK), Ayçiçek tohumlarının işlenmesi sırasında elde edilen, yüksek protein ve lif içeriğiyle bilinen yan üründür. Yem endüstrisinde önemli bir besin kaynağı olarak kullanılır ve hayvan beslemede yaygın olarak tercih edilir.
 • Bonkalit: Bonkalit, buğdayın ince kepek ve endosperm kısımlarının özel bir kombinasyonundan oluşan bir tahıl ürünüdür. Yüksek lif içeriği ile bilinir ve genellikle sağlıklı beslenmeye katkı sağlamak amacıyla kullanılır.
 • Buğday Kepeği: Buğday Kepeği, buğday tanelerinin dış kabuk katmanının işlenmesi sırasında elde edilen yüksek lif içeriğine sahip bir yan üründür. İçerdiği lif, vitamin ve mineral açısından zengin olup, sağlıklı beslenme için önemli bir katkı sağlar.
 • Çavdar: Çavdar, “Secale cereale” bitkisinin tohumlarından elde edilen, yüksek lif ve besin maddesi içeren bir tahıl türüdür. İnsan beslenmesinde ve hayvan yemi olarak kullanılır.
 • Kanola Küspesi: Kanola küspesi, kanola bitkisinin yağı çıkarıldıktan sonra kalan yüksek proteinli yan üründür. Yem endüstrisinde kullanılır, yüksek protein ve enerji içeriği ile bilinir.
 • Mısır Kepeği: Mısır kepeği, mısır tanelerinin dış katmanından elde edilen yüksek lif ve besleyici bileşenlere sahip bir yan üründür. Yüksek lif içeriği sindirim sağlığını desteklerken, vitamin ve mineral bakımından zengin içeriği vücut için önemli besin maddeleri sağlar.
 • Pamuk Tohumu Küspesi (PTK): Pamuk Tohumu Küspesi (PTK), pamuk tohumlarının yağının çıkarılması sonucu elde edilen yüksek proteinli yan üründür. Yem endüstrisinde kullanılır ve genellikle yüksek protein ve lif içeriğiyle bilinir.
 • Razmol: Razmol, tahıl işleme sürecinde elde edilen, kepeğin inceltilmiş hali olan bir yan üründür. Bu ürün, değişen oranlarda endosperm, kepek ve embriyo içerir.
 • Soya Küspesi: Soya Küspesi, soya fasulyesi işlenmesi sırasında elde edilen yan üründür. Yüksek protein ve lif içeriğine sahip olup, hayvan yemi üretiminde kullanılır.
 • Tritikale: Tritikale, buğday ve çavdarın melezlenmesiyle elde edilen bir tahıl türüdür. Yüksek verim, protein ve lif içeriğine sahiptir. İnsan beslenmesinde, hayvan yemi üretiminde ve endüstriyel kullanımlarda kullanılır.
 • Arpa: Arpa, besin değeri açısından önemli bir tahıl türüdür. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemine faydalı olur ve tokluk hissi sağlar. Aynı zamanda düşük yağ ve sodyum içeriği ile diyetler için uygun bir seçenektir. İçerdiği protein, amino asit profili açısından eksiklikler gösterebilir, ancak bu eksiklik genellikle diğer besin kaynaklarıyla dengelemek mümkündür.
 • Buğday: Buğday, “Triticum” cinsi bitkilerden elde edilen, dünya genelinde temel tahıl ürünlerinden biridir. Yüksek karbonhidrat, protein ve lif içeriğiyle bilinir. İnsan beslenmesinde ekmek, makarna gibi temel gıdalarda kullanılırken, hayvan besiciliğinde ve yem üretiminde kullanılmaktadır.
 • Mısır: Mısır, “Zea mays” bitkisinin taneleri olarak bilinen, yüksek karbonhidrat, lif ve vitamin içeriğine sahip bir tahıl türüdür. Temel besin kaynaklarından biri olarak insan beslenmesinde ve hayvan yemi olarak kullanılır.

Pelet yem üretiminde  kullanılan malzemeler üreticinin ihtiyaçlarına, hayvan türüne, büyüme aşamasına ve hedeflenen besin değerlerine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, bazı ülkelerde yem üretiminde kullanılması yasak veya kısıtlanmış olan malzemeler bulunabilir. Bu nedenle, pelet yem üreticileri ve beslenme uzmanları, uygun malzemeleri seçerek kaliteli ve dengeli yem formülasyonları oluşturmak için dikkatli bir şekilde çalışırlar.

Farklı hayvan gruplarında pelet yem içerikleri nasıl belirlenir?

Hazır pelet yem içerikleri hem hayvan grubuna göre, hem de aynı grup içerisindeki yaş, cins, ırk, cinsiyet gibi farklı faktörlere göre belirlenmektedir. Bu yüzden süt verimi yüksek olmasını istediğiniz bir hayvana besi yemi verdiğinizde istediğinizi sonucu alamazsınız veya etlik piliç olarak doygun bir şekilde yetiştirdiğiniz bir tavuk için yumurta yemi kullandığınızda et verimini arttırma şansınız yoktur. Yani hem et oranı yüksek olsun, hem yumurta verimi yüksek olsun gibi birden fazla kulvarda bu canlı dostlarımızı zorlamanızın hiçbir faydası olmayacaktır.

Farklı hayvan gruplarında, örnek olarak büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı grupları için pelet yem içeriklerinin genel olarak nasıl belirlendiğine bir göz atalım. Yem içeriklerini barındırdıkları protein, enerji, vitamin ve mineraller açısından genel bir bakış açısıyla ele alacağız. Hayvan gruplarını yem ve beslenme içerikleri açısından incelerken yetiştirme amacı, gelişim aşaması ve hedef ürün şeklinde ana kategoriler olarak inceleyeceğiz. Bunları genel olarak maddeler özetlemek gerekirse ufak bir tablolama yapabiliriz.

Büyükbaş Hayvanlar

Küçükbaş Hayvanlar

 • Büyütme Yemi
 • Süt Yemi
 • Besi Yemi
 • Kesim Öncesi Yem

Kanatlı Hayvanlar

Büyükbaş Hayvanlarda Pelet Yem içeriği nasıl olmalı?

Örnek hayvan: Sığır

Protein: Büyükbaş hayvanlar için pelet yem içeriğindeki protein miktarı, genellikle büyüme, gelişme, üreme ve süt verimi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Yetişkin sığırlar için %10-14 arasında protein içeren yemler tercih edilirken, süt verimi yüksek hayvanlarda bu oran %16’ya kadar çıkabilir.

Enerji: Enerji içeriği, yemde kullanılan tahıl ürünleri (mısır, arpa, buğday) ve yağlar ile belirlenir. Genellikle büyükbaş hayvanlar için enerji seviyesi %70-75 arasında olabilir.

Mineraller ve Vitaminler: Yem içeriğinde kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller ile A, D, E, K gibi vitaminlerin dengeli bir şekilde bulunması hayvan sağlığı ve üretkenliği açısından önemlidir.

Büyükbaş Besi Yeminde olması gereken bileşenler ve özellikler nelerdir?

Besi amaçlı büyükbaş hayvan yemlerinde bulunması gereken değerler, hayvanın yaşına, cinsiyetine, ırkına, büyüme aşamasına ve hedeflenen ürün verimine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak büyükbaş hayvan yemlerinde bulunması gereken değerler, genel olarak besi amaçlı büyükbaş hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri ve et verimlerini arttırmaları için gereken temel besin maddelerini içermektedir. Ancak besi programı ve hedeflenen sonuçlara göre bu değerlerde değişiklikler yapılabilir.

Besin Maddesi Minimum Değer Maksimum Değer
Protein %10 %14
Yağ %2 %6
Selüloz %15 %30
Kalsiyum %0.5 %1.5
Fosfor %0.3 %0.8
Potasyum %1 %2
Magnezyum %0.2 %0.5
A Vitamini (IU/kg) 1,000 5,000
D Vitamini (IU/kg) 500 2,000
E Vitamini (IU/kg) 10 50
K Vitamini (mg/kg) 0.5 2.5

Not: Bilgilendirme amaçlı referans aralıklarıyla ön görülen değerlerdir, uzman görüşü ile teyit edilmelidir.

Sığır Besi Yemi

Büyükbaş Süt Yeminde olması gereken bileşenler ve özellikler nelerdir?

Süt amaçlı büyükbaş hayvan yemlerinde bulunması gereken değerler, hayvanın yaşına, cinsiyetine, ırkına, büyüme aşamasına ve hedeflenen ürün verimine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak büyükbaş hayvan yemlerinde bulunması gereken değerler, genel olarak besi amaçlı büyükbaş hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri ve et verimlerini arttırmaları için gereken temel besin maddelerini içermektedir. Ancak besi programı ve hedeflenen sonuçlara göre bu değerlerde değişiklikler yapılabilir.

Süt yemi, süt verimi yüksek olan hayvanların süt üretimini artırmak, süt kalitesini iyileştirmek ve laktasyon dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Bu yemler genellikle yüksek enerji içeriğine ve uygun protein, yağ, mineral ve vitamin dengesine sahiptir. Süt yemleri, özellikle süt verimi yüksek olan büyükbaş hayvanların laktasyon dönemi boyunca kullanılır.

Süt hayvanlarında yem içeriği olarak dikkat edilmesi gereken bazı faktörler şunlardır:

 • Protein: Yüksek kaliteli protein içeriği, süt verimini artırır ve süt kalitesini iyileştirir.
 • Enerji: Yeterli enerji alımı, süt üretimini ve hayvanın sağlığını destekler.
 • Mineraller: Özellikle kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi minerallerin dengeli bir şekilde sağlanması önemlidir. Bu mineraller, kemik sağlığı, kas fonksiyonları ve metabolik süreçler için gereklidir.
 • Vitaminler: Özellikle A, D, E ve K vitaminlerinin yeterli düzeyde alınması süt kalitesi ve hayvan sağlığı açısından önemlidir.
 • Sindirilebilirlik: Yemlerin sindirilebilirliği yüksek olmalıdır, böylece hayvanlar besinleri daha iyi kullanabilirler.
 • Süt Kalitesi: Yemlerin içeriği, sütün kalitesi üzerinde doğrudan etkili olabilir. Bu nedenle, yem içeriğinin süt kalitesini iyileştirecek şekilde düzenlenmesi önemlidir.

Sığır Süt Yemi (17HP/19HP)

Bu faktörlere dikkat edilerek hazırlanan süt yemleri, hayvanların sağlıklı ve verimli bir şekilde süt üretmelerine yardımcı olur.

Büyükbaş hayvanlarda süt amaçlı beslenen hayvanlar için yem içeriği genellikle aşağıdaki gibi olabilir:

Besin Maddesi Minimum Değer Maksimum Değer
Protein %16 %20
Yağ %3 %5
Selüloz %15 %25
Kalsiyum %0.7 %1.5
Fosfor %0.5 %0.8
Potasyum %1.2 %2
Magnezyum %0.3 %0.6
A Vitamini (IU/kg) 10,000 25,000
D Vitamini (IU/kg) 2,000 5,000
E Vitamini (IU/kg) 30 60
K Vitamini (mg/kg) 2 4
Selenyum (mg/kg) 0.1 0.3

Not: Bilgilendirme amaçlı referans aralıklarıyla ön görülen değerlerdir, uzman görüşü ile teyit edilmelidir.

Küçükbaş Hayvanlarda Pelet Yem içeriği nasıl olmalı?

Örnek hayvan: Koyun

Protein: Küçükbaş hayvanlar için pelet yem içeriğindeki protein miktarı, yetişkin hayvanlar için genellikle %14-18 arasında olabilir. Hamilelik ve laktasyon dönemlerinde bu oran artabilir.

Enerji: Enerji içeriği, yemde kullanılan tahıl ürünleri ve yağlar ile belirlenir. Küçükbaş hayvanlar için enerji seviyesi genellikle %70-75 arasında olabilir.

Mineraller ve Vitaminler: Yem içeriğinde kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller ile A, D, E, K gibi vitaminlerin dengeli bir şekilde bulunması sağlık ve üretkenlik açısından önemlidir.

Küçükbaş Hayvan Yeminde olması gereken bileşenler ve özellikler nelerdir?

Besi amaçlı büyükbaş hayvan yemlerinde bulunması gereken değerler, hayvanın yaşına, cinsiyetine, ırkına, büyüme aşamasına ve hedeflenen ürün verimine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak büyükbaş hayvan yemlerinde bulunması gereken değerler, genel olarak besi amaçlı büyükbaş hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri ve et verimlerini arttırmaları için gereken temel besin maddelerini içermektedir. Ancak besi programı ve hedeflenen sonuçlara göre bu değerlerde değişiklikler yapılabilir

Kanatlı Hayvanlarda Pelet Yem içeriği nasıl olmalı?

Örnek hayvan: Tavuk

Protein: Kanatlı hayvanlar için pelet yem içeriğindeki protein miktarı, genellikle büyüme, yumurtlama, et verimi gibi faktörlere göre belirlenir. Yumurta verimi yüksek tavuklar için %16-18 arasında protein içeren yemler tercih edilebilir.

Enerji: Enerji içeriği, yemde kullanılan tahıl ürünleri ve yağlar ile belirlenir. Kanatlı hayvanlar için enerji seviyesi genellikle %70-75 arasında olabilir.

Mineraller ve Vitaminler: Yem içeriğinde kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller ile A, D, E, K gibi vitaminlerin dengeli bir şekilde bulunması sağlık, yumurta verimi ve et kalitesi açısından önemlidir.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, pelet yem içerikleri hayvan grubunun ihtiyaçlarına ve besleme amaçlarına göre özelleştirilir. Bu nedenle, besicilerin ve yetiştiricilerin veteriner hekimler ve beslenme uzmanları ile işbirliği yaparak doğru yem formülasyonları belirlemesi önemlidir.

Civciv Büyütme/Geliştirme yeminde olması gereken bileşenler ve özellikler nelerdir?

Civciv büyütme veya geliştirme yemleri, civcivlerin hızlı büyümesini, sağlıklı gelişimini ve güçlü bir bağışıklık sistemini desteklemek için özel olarak formüle edilir. Bu yemler genellikle yüksek protein, enerji, vitamin, mineral ve amino asit içeriğine sahiptir.

Piliç Büyütme Yemi (15HP)

Bileşen İçerik Değeri
Ham Protein %16-24 arası
Ham Yağ %5-8 arası
Ham Lif (Selüloz) %3-5 arası
Ham Kül %5-7 arası
Metabolik Enerji (ME) 3000-3200 kcal/kg
Lysine %1,1-1,3 arası
Metionin %0,4-0,6 arası
Kalsiyum (Ca) %1,0-1,2 arası
Fosfor (P) %0,8-1,0 arası
Sodyum (Na) %0,15-0,25 arası
Vitamin A 12.000-15.000 IU/kg
Vitamin D3 3.000-4.000 IU/kg
Vitamin E 30-50 IU/kg
Vitamin K 2-4 mg/kg
Vitamin B12 0,03-0,05 mg/kg
Niasin 50-70 mg/kg
Biotin 0,5-1,0 mg/kg
Fosfor (P) 0,3-0,5 mg/kg
Selenyum (Se) 0,1-0,2 mg/kg

Not: Bilgilendirme amaçlı referans aralıklarıyla ön görülen değerlerdir, uzman görüşü ile teyit edilmelidir.

Civciv büyütme sürecinde yem kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Protein İçeriği: Civcivlerin hızlı büyümesi ve sağlıklı gelişimi için yemlerde yeterli miktarda protein bulunmalıdır. Protein, kas gelişimi ve dokuların yenilenmesi için temel bir besindir.
 • Enerji İçeriği: Yemin enerji içeriği, civcivlerin aktif olmalarını, vücut ısısını korumalarını ve metabolizmalarını düzenlemelerini sağlar. Yemlerde yeterli miktarda enerji bulunmalıdır.
 • Vitamin ve Mineral İçeriği: Civcivlerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için vitamin ve mineral takviyeleri gereklidir. Özellikle A, D, E, K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi minerallerin yeterli düzeyde alınması önemlidir.
 • Sindirilebilirlik: Yemlerin sindirilebilirliği yüksek olmalıdır. Sindirilemeyen yemler, sindirim sistemi sorunlarına ve besinlerin verimli bir şekilde kullanılamamasına yol açabilir.
 • Temizlik ve Hijyen: Yemlerin saklanması, taşınması ve sunulması sürecinde hijyenik koşullara dikkat edilmelidir. Temiz ve hijyenik ortamlarda saklanan yemler, civcivlerin sağlığı için önemlidir.
 • Su İhtiyacı: Yem tüketimi ile birlikte civcivlerin yeterli miktarda su içmesi sağlanmalıdır. Su, sindirim sürecinde önemli bir rol oynar ve hayvanların vücut fonksiyonlarını düzenler.
 • Düzenli Takip ve Kontrol: Civcivlerin yem tüketimi ve büyüme süreci düzenli olarak takip edilmeli ve kontrol edilmelidir. Gerekli görüldüğünde yem formülasyonu veya miktarında değişiklikler yapılmalıdır.

Piliç Geliştirme Yemi (16HP)

Bu faktörler göz önünde bulundurularak, civcivlerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için uygun yemlerin seçilmesi ve doğru şekilde kullanılması önemlidir. Uzman tavsiyeleri ve beslenme programları da bu süreçte yardımcı olabilir.

Kanatlı grubu Yumurta Yemi içerisinde olması gereken bileşenler ve özellikler nelerdir?

Yumurta verimini arttıran tavuk yemlerinde bulunması gereken temel bileşenleri incelemek gerekirse ayrı kalemlerde göz atmalıyız.

 • Protein: Yumurta üretiminde önemli olan bir bileşendir. Genellikle yem içeriğinde %16 ila %20 arasında protein bulunmalıdır.
 • Enerji: Tavukların enerji ihtiyacını karşılamak için yüksek enerjili içeriklere sahip olmalıdır. Enerji, genellikle yem içeriğinde %2800 ila %3000 kalori arasında olmalıdır.
 • Amino Asitler: Özellikle metionin ve lisin gibi esansiyel amino asitlerin yüksek düzeyde olması gereklidir.
 • Yağ: Yumurta kalitesi için gereklidir. Genellikle yem içeriğinde %3 ila %5 arasında yağ bulunmalıdır.
 • Kalsiyum ve Fosfor: Yumurta kabuğu ve kemik sağlığı için önemlidir. Kalsiyum genellikle yem içeriğinde %3 ila %4 arasında olmalıdır. Fosfor ise genellikle kalsiyumla orantılı olarak %0.5 ila %0.8 arasında bulunmalıdır.
 • Vitaminler: A, D, E ve K vitaminleri yumurta üretiminde önemlidir. Ayrıca B vitaminleri de metabolizma için gereklidir.
 • Mineraller: Demir, çinko, bakır, manganez gibi mineraller yumurta üretimi için önemlidir. Genellikle yem içeriğinde çeşitli mineraller bulunmalıdır.

Bu değerler, genel olarak yumurta verimini arttıran yemlerde bulunması gereken bileşenlerdir. Ancak her yem formülasyonu ve tavuk türü için bu değerlerde değişiklikler olabilir. Beslenme uzmanları ve veteriner hekimler, tavukların beslenme ihtiyaçlarına uygun yem formülasyonlarını belirlemede yardımcı olabilirler.

Bileşenler / Vitaminler İdeal Değerler (Birim)
Protein %16 – %18
Yağ %3 – %4
Selüloz %4 – %5
Kalsiyum %3 – %4
Fosfor %0.5 – %0.7
Magnezyum %0.15 – %0.2
Potasyum %0.6 – %0.8
Sodyum %0.2 – %0.3
Klorür %0.35 – %0.5
Selenyum 0.1 ppm
Çinko 30 ppm
Manganez 100 ppm
Bakır 8 ppm
A Vitamini 8000 IU/kg
D Vitamini 2000 IU/kg
E Vitamini 20 IU/kg
K Vitamini 2 mg/kg
B12 Vitamini 0.04 mg/kg
Niasin (B3 Vitamini) 40 mg/kg
Folik Asit (B9 Vitamini) 2 mg/kg
Pantotenik Asit (B5 Vitamini) 15 mg/kg
Biotin (B7 Vitamini) 0.3 mg/kg

Not: Bilgilendirme amaçlı referans aralıklarıyla ön görülen değerlerdir, uzman görüşü ile teyit edilmelidir.

Bilgilendirme

Bilgilendirme Notu: Makalemizde yer verdiğimiz içerikleri, bir çok web sitesi, uzman görüşü, ders notu ve kitap alıntılarıyla birlikte derleyerek, bilgilendirme amacıyla sizlere sunmaktayız. Yem üretim sürecinin oldukça önemli, hassas ve canlıya temas eden bir döngüsel süreç olduğunu sakın unutmayın. Lütfen sizler de araştırmalarınızı yaparken, birkaç madde olarak vurguladığımız adımları gözden geçirmeyi ihmal etmeyiniz.

 1. Ürün Açıklamaları ve İçerik Bilgileri: Web sitesinde yer alan tavuk ve kanatlı hayvan yemlerinin ürün açıklamalarını ve içerik bilgilerini inceleyin. Bu açıklamalarda hangi hammaddelerin kullanıldığı, hangi besin maddelerinin içerikte bulunduğu ve ürünlerin hangi tavuk türleri veya gelişim evreleri için tasarlandığı gibi bilgiler bulunmalıdır.
 2. Beslenme Uzmanları veya Veteriner Danışmanlarının Bilgileri: Web sitesinde firmanın beslenme uzmanları veya veteriner danışmanlarının kim olduğu ve verdikleri bilgilerin ne kadar güvenilir olduğu hakkında bilgi bulunabilir. Bu kişilerin uzmanlıklarını doğrulamak için ayrıntılı araştırma yapabilirsiniz.
 3. Sertifikalar ve Onaylar: Organik yem üretimi gibi özel sertifikasyon gerektiren durumlar söz konusu ise, firmanın bu sertifikalara sahip olup olmadığını kontrol edin. Sertifikalar, ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda önemli bir gösterge olabilir.
 4. Müşteri Yorumları ve İncelemeler: Firma hakkında çeşitli platformlarda yapılmış müşteri yorumlarını ve incelemeleri araştırın. Diğer müşterilerin deneyimleri, firmanın ürünlerinin ne kadar sağlıklı ve etkili olduğu hakkında fikir verebilir.
 5. Bilimsel Kaynaklar ve Araştırmalar: Eğer mümkünse, firmanın ürünlerini destekleyen bilimsel araştırmalara veya referanslara ulaşıp inceleyin. Bu tür kaynaklar, ürünlerin sağlıklı ve etkili olduğunu destekleyen verilere sahip olmalıdır.

Web sitemizde paylaşılan canlı türlere ait bilgiler tamamen halkımızı doğru bilgilendirme amacıyla, biyolog kadromuzun özverisi sebebiyle yayınlanmaktadır. İşletme olarak türler ile ilgili ticari bir kaygı amacıyla yer verilmemektedir. Genel bilgi amaçlı, birincil elden, doğru bilginin sunumu hedeflenerek paylaşılmaktadır.

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere sitemizde kullanılan tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. MVC Organic, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Web sitesinde sunulan materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlarıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

MVC Organic Yem Hay. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak yem üretim tesisimizde, üretimde eş zamanlı faydalandığımız yemlik hammadde ürünlerini sizlerle paylaşıyoruz.

KOSGEB ileri girişimcilik desteği programıyla onaylanan ve Kadın girişimci olarak desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Karma Yem Üretimi için onaylı işletmemizin ‘tahıl toptan ticareti‘ vergi kaydıyla ve marka kayıtlı ticari ürünleriyle keyifle ürün sunumu yapma imkanı bulunmaktadır. Gönül rahatlığıyla alışverişinizi sağlayabilirsiniz.

Dilerseniz diğer makalelerimize de göz atarak bilgi edinebilirsiniz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir