Organik yem ile çok daha sağlıklı ve verimli nesiller elde edebilirsiniz!

Organik yem üretimi alanı oldukça fazla ihtiyaç duyulan, talep ve arz dengesinde oldukça yüksek hacme sahip, bilinçsiz eller tarafından ele alındığında ise bir o kadar da tehlike barındırabilecek bir sektör durumundadır. Bu yüzden hem yetiştirme, hem üretim, hem son tüketiciye arz aşamalarında mutlaka uzman gözlerin kontrolünde yapılmalıdır.

Organik ürünler vücudunuzun doğal dengesini bozmaz, canlılık verir, tamamen doğadaki organik bitkilerden elde edilir. Organik gıdalar besin değerleri bakımından daha besleyicidir.

En doğal yöntemlerle elde edilen organik ürünler, diğer ürünlere göre daha lezzetli ve besin değerleri yüksek ürünlerdir. Organik besinlerle beslenen kişiler hastalıklara karşı doğal bir korunma yolu geliştirilmiş olurlar. Özellikle kanser ve diğer birçok hastalıktan kendilerini koruyarak sağlıklı yaşarlar.

Öncelikle (çoğu için apaçık belli olan), tüm yem üreticileri, organik yem için yalnızca sertifikalı organik hammaddelerin kullanılabileceğini bilmelidir. Organik yem üretimi hafife alınabilecek bir konu kesinlikle değildir.

AB pazarı ürünleri için yalnızca AB sertifikalı hammaddeler kullanılabilir. Organik yem üreticisi firmanın aldığı hammaddelerin organik durumunu doğrulamak için güvenilir bir prosedür oluşturmalıdır. Farklı tedarikçiler için bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve riskleri minimize etmek için gerekli önlemler alınmalıdır (örn, kalıntı testleri, tedarikçi denetimleri).

Araziden doğrudan gelen açık hammadde hariç, organik işleme için yalnızca paketli ve etiketli ürünler kabul edilebilir, etiketsiz ürünler tedarikçiye iade edilmelidir. Kamyonlar ve nakliye araçları düzgünce mühürlenmelidir. İrsaliyelerde her türlü gerekli bilgi yer almalıdır.

Organik olarak üretilmiş veya işlenmiş yemlerde aranan şartlar:

 • Konvansiyonel yem ile organik yem aynı fabrikada aynı anda işlenemez.
 • Ürünlerin bileşiminde yer alan maddeler ya da bu ürünlerin hazırlanmasında kullanılan başka herhangi bir madde iyonlaştırıcı radyasyon-ışınlama içeren uygulamalardan geçmemiş olmalıdır.
 • Organik olarak üretilen yemler ile konvansiyonel olarak üretilen yemlerin fiziksel olarak ayrı yerlerde tutulması ve depolanması gerekmektedir.
 • Organik yem hazırlamada kullanılan her türlü donanımın, konvansiyonel yem hazırlamada kullanılan her türlü donanımdan bütünüyle ayrılması gerekmektedir.
 • Konvansiyonel yem hazırlama ünitelerinde aşağıdaki şartlara uymak koşulu ile organik yem hazırlanabilir. Yem hazırlama ünitesinde aynı zamanda hem konvansiyonel hem de organik yem hazırlanamaz.
 • Yem hazırlamaya başlamadan aşağıda belirtilen dezenfektan maddelerle yem hazırlama ünitesinin temizliğinin yapılması gerekmektedir.

Organik yemlerde etiket üzerinde bulunması gereken özellikler

Organik yemler mutlaka etiketlenmelidir.

 • Yemin organik miktarı kuru madde üzerinden belirtilmelidir.
 • Organik üretim metoduyla elde edilen yem materyalinin yüzdesi yazılmalıdır.
 • Geçiş dönemi ürünlerinden elde edilen yem materyallerinin yüzdesi yazılmalıdır.
 • Tarımsal kökenli yem maddelerinin toplam yüzdesi etiket üzerinde belirtilmelidir.
 • Yetkilendirilmiş kuruluşun ismi etiket üzerinde bulunmalıdır.