Organik (ya da ekolojik) ürün, tohumdan hasata, hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen tüm aşamalarda, insana ve çevreye zarar veren kimyasal girdi veya katkı maddeleri kullanılmadan üretilen üründür.

Organik üretimin tüm devletlerin ana politik hedeflerinden biri haline gelmesi, globalleşen dünyada organik üretim söz konusu olduğunda ağların kurulması amaçlanmaktadır. İnsan sağlığının korunması, hayvan refahının sağlanması, çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, tarım uygulamalarının sürdürülebilir hale gelmesi gibi ortak küresel amaçlar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini savunur. Temel hedef gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm varlıkların ve doğal kaynakların korunmasıdır.

Organik 3.0’ın genel amacı, sürdürülebilir tarım sistemleri ve organik ilkelere dayanan pazarlar, yenilik kültürü, en iyi uygulamaya yönelik aşamalı iyileştirme, şeffaflık, kapsamlı iş birliği, bütünsel olarak sistemlerin izlenmesi ve gerçek değer fiyatlandırmasıdır. Organik tarım, gerçekten sürdürülebilir tarım için bir deniz feneri niteliğindedir.

Organik 3.0; daha iddialı, ortak hedeflere yönelik gözden geçirilmiş bir anlayışı konumlandırır. Bu nedenle organik hareketin içindeki ve dışındaki paydaşların düşünce ve tutumları, değerleri ve stratejik planları üzerine odaklanmaktadır. Organik 3.0, “daha fazla ve daha iyi” yaklaşımıyla yalnızca sınırlı bir organik niş için değil, aynı zamanda tüm ülkelerin toplumlarının ayrılmaz bir parçası olarak, güvenilirliği arttırmayı hedeflemektedir.

Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini ifade eder.

Organik ürün sertifikası ile ilgili bir soru aklınıza gelebilir.

Organik ürün sertifikası kontrolsüz tarımın önüne geçilmesini sağlayan, her adımın kontrollü ilerlediğini gösteren sertifikadır.

Bir ürünün organik olması için öncelikle bu sertifikaya sahip olması gerekir.

Bilinçli tüketicilerin söze değil, etikete bakması gerekmektedir. Üretim aşamalarının kanıtı olan bu etiketlere sahip ürün bulmak da artık zor değildir.

Şimdi online alışveriş kolaylığıyla her yerden organik ürünlere ulaşıp kendinizin ve çocuklarınızın sağlıklarını koruyabilirsiniz.

Tüketiciye sunulan, organik bitkisel ve hayvansal ürünlerin güvenilir olmasını sağlamak bakımından bir çeşit kalite kontrol sistemine gereksinim vardır. Bu sistem ISO 9000 veya ISO 14000 sistemlerine benzemekle birlikte, kuralları ve uygulanışı farklıdır.

Organik ürünlerde kalite kontrol sisteminde standartlar, kontrol, sertifikasyon (belgelendirme) ve akreditasyon esas alınmaktadır.

Bir ürün paketlenmişse organik ürün olduğunu üzerindeki etiketinden ve etiketinde bulunması gereken; organik tarım logosu, kontrol ve sertifika kuruluşu kodu ve logosu, Yönetmeliğe göre üretildiğine dair ifade ve sertifika numarasını bakarak anlarız.

Bir ürüne verilen Organik Tarım Sertifikası, müteşebbisin ürettiği ürünün organik olduğunu belgelememekte olup müteşebbisin organik tarım faaliyeti yaptığını göstermektedir. Ürün sertifikası ise bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu organik ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgedir.

Organik olarak ürettiğiniz ürünün satış onayı alabilmeniz için ürünleriniz organik olduğunun testler ile kanıtlanmış olması gerekir bu nedenle, ürettiğiniz üründen alınan numunenin organik olduğunun belgelenmesinin ardından alacağınız “Organik Ürün Sertifikası” ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na beş adet belge ibraz etmeniz gerekiyor.

Organik tarımın sertifikasını edinmek için T.C Tarım ve Orman Bakanlığınca bu sertifikayı verme yetkisi tanınan kuruluşlara başvuru yapmak ve denetim aşamasını başarı ile geçmek gerekir.

Organik üretim yapılacak arazinin, ana yollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yer altı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekiyor.

En doğal yöntemlerle elde edilen organik ürünler, diğer ürünlere göre daha lezzetli ve besin değerleri yüksek ürünlerdir. Organik besinlerle beslenen kişiler hastalıklara karşı doğal bir korunma yolu geliştirilmiş olurlar. Özellikle kanser ve diğer birçok hastalıktan kendilerini koruyarak sağlıklı yaşarlar.

Bilgilendirme

Web sitemizde paylaşılan canlı türlere ait bilgiler tamamen halkımızı doğru bilgilendirme amacıyla, biyolog kadromuzun özverisi sebebiyle yayınlanmaktadır. İşletme olarak türler ile ilgili ticari bir kaygı amacıyla yer verilmemektedir. Genel bilgi amaçlı, birincil elden, doğru bilginin sunumu hedeflenerek paylaşılmaktadır.

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere sitemizde kullanılan tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. MVC Organic, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Web sitesinde sunulan materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlarıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.