Kara Asker Sineği (Black Soldier Fly) olarak isimlendirilen tür olan Hermetia illucens ile ilgili bilgi sağlıyoruz.